PR

@@ในความเคลื่อนไหวของสถานการณ์ที่ปรากฎเป็น"ข่าว"และ"ไม่เป็นข่าว"พยายามสแกนย่นย่อมานำเสนอและเป็นไว้เป็นฐานข้อมูลสังเคราะห์สถานการณ์ ที่นี่ "ข่าวที่ไม่เป็นข่าว"

วันพุธที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2556

ดีเอสไอตั้งสำนักปฎิบัติการคดีพิเศษ 10 ภาค

ดีเอสไอตั้งสำนักปฎิบัติการคดีพิเศษ 10 ภาค

ดีเอสไอตั้งสำนักปฎิบัติการคดีพิเศษ10ภาคส่งผอ.ศูนย์เข้าประจำการเปิดที่ทำการพร้อมกันทั่วประเทศ1มิ.ย.

นายธาริต เพ็งดิษฐ์ อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ แถลงว่า กรมดีเอสไอได้ปรับโครงสร้างภายในของสำนักปฏิบัติการคดีพิเศษภาค โดยจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการคดีพิเศษภาค1-9 และจังหวัดชายแดนภาคใต้ รวม10ภาค มีได้กำหนดเขตพื้นที่รับผิดชอบ และได้มีคำสั่งแต่งตั้งผอ.ศูนย์ทั้ง 10ภาค ประกอบด้วย
1.นายวสวัต ชวลิตธำรง พนักงานสอบสวนคดีพิเศษชำนาญการพิเศษ เป็นผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการคดีพิเศษภาค1 (พระนครศรีอยุธยา) รับผิดชอบ พื้นที่ จ.พระนครศรีอยุธยา อ่างทอง สิงห์บุรี ชัยนาท สระบุรี ลพบุรี ปทุมธานี นนทบุรี และสมุทรปราการ

2.นายประวิทย์ ไชยบัวแดง พนักงานสอบสวนคดีพิเศษชำนาญการพิเศษ เป็นผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการคดีพิเศษภาค2(ชลบุรี) รับผิดชอบพื้นที่ จ.ชลบุรี ระยอง จันทบุรี ตราด ปราจีนบุรี สระแก้ว ฉะเชิงเทรา และนครนายก

๓.นายนิรันดร ชัยศรี พนักงานสอบสวนคดีพิเศษชำนาญการพิเศษ เป็นผู้อำนวยการ ศูนย์ปฏิบัติการคดีพิเศษภาค3(นครราชสีมา) รับผิดชอบพื้นที่ จ.นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ สุรินทร์ ศรีสะเกษ ยโสธร อุบลราชธานี และอำนาจเจริญ

4.นายภาสกร เจนประวิทย์ พนักงานสอบสวนคดีพิเศษชำนาญการพิเศษ เป็นผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการคดีพิเศษภาค4(ขอนแก่น) รับผิดชอบพื้นที่ จ.ขอนแก่น มหาสารคาม ร้อยเอ็ด กาฬสินธุ์ มุกดาหาร สกลนคร นครพนม อุดรธานี หนองบัวลำภู หนองคาย และ เลย

5. พันตำรวจโท สมพร ชื่นโกมล พนักงานสอบสวนคดีพิเศษชำนาญการพิเศษ เป็นผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการคดีพิเศษภาค5 (เชียงใหม่) รับผิดชอบ พื้นที่ จ.เชียงใหม่ ลำพูน แม่ฮ่องสอน ลำปาง น่าน แพร่ เชียงราย และ พะเยา

6.นายสมพร ทิพยโสตนัยนา พนักงานสอบสวนคดีพิเศษชำนาญการพิเศษ เป็นผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการคดีพิเศษภาค 6 (พิษณุโลก) รับผิดชอบ พื้นที่ จ.พิษณุโลก พิจิตร สุโขทัย อุตรดิตถ์ ตาก กำแพงเพชร นครสวรรค์ อุทัยธานี และเพชรบูรณ์

7. พันตำรวจโท วีรวัชร์ เดชบุญภา พนักงานสอบสวนคดีพิเศษชำนาญการพิเศษ เป็นผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการคดีพิเศษภาค 7 (นครปฐม) รับผิดชอบ พื้นที่ จ.นครปฐม สมุทรสาคร กาญจนบุรี สุพรรณบุรี ราชบุรี สมุทรสงคราม ประจวบคีรีขันธ์ และเพชรบุรี

8. นายอุดม เพชรคุต พนักงานสอบสวนคดีพิเศษชำนาญการพิเศษ เป็นผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการคดีพิเศษภาค 8 (สุราษฎร์ธานี) รับผิดชอบ พื้นที่ จ.สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช ชุมพร ระนอง พังงา กระบี่ และ ภูเก็ต)

9.พันตรีอภิชัย เตียยะกุล พนักงานสอบสวนคดีพิเศษชำนาญการพิเศษ เป็นผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการคดีพิเศษภาค 9 (สงขลา) รับผิดชอบ พื้นที่ จ.สงขลา สตูล ตรัง และ พัทลุง

10. พันตำรวจตรี อิทธิพล พรหมดวง พนักงานสอบสวนคดีพิเศษชำนาญการพิเศษ เป็นผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการคดีพิเศษจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ปัตตานี) รับผิดชอบ พื้นที่ จ.ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส

พร้อมกันนี้ คณะกรรมการจัดหาอาคารสถานที่ทำการได้ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว และพร้อมเปิดให้บริการแก่ประชาชนตามภารกิจได้ในวันที่ 1 มิถุนายน 2556 

ทั้งนี้ กรมได้อนุมัติให้มี “ส่วนประสานงานและระบบการข่าวด่านตรวจคนเข้าเมือง และศุลกากร” ขึ้นในสำนักปฏิบัติการคดีพิเศษภาค เพื่อเป็นการบูรณาการ ร่วมกับหน่วยงานของรัฐอื่น ในการเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานกรมให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนอีกทางหนึ่ง

ไม่มีความคิดเห็น: