PR

@@ในความเคลื่อนไหวของสถานการณ์ที่ปรากฎเป็น"ข่าว"และ"ไม่เป็นข่าว"พยายามสแกนย่นย่อมานำเสนอและเป็นไว้เป็นฐานข้อมูลสังเคราะห์สถานการณ์ ที่นี่ "ข่าวที่ไม่เป็นข่าว"

วันพฤหัสบดีที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2559

234ปี กรุงรัตนโกสินทร์.,..

234ปี กรุงรัตนโกสินทร์.,..
บิ๊กป้อม พลเอกประวิตร รองนายกฯและรมว.กห. พร้อม พลเอกอุดมเดช รมช.กห. ปลัดกห. ผบสส.ผบ.เหล่าทัพ บวงสรวง ศาลหลักเมือง และ 9รัชกาลราชวงศ์จักรี ในพิธีบวงสรวงสังเวยตามประเพณีพราหมณ์ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนา องค์พระหลักเมือง ครบรอบ ๒๓๔ ปี
ศาลหลักเมืองกรุงเทพมหานครนั้น พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้า-จุฬาโลกมหาราช รัชกาลที่ ๑ ได้ทรงสร้างขึ้นเพื่อเป็นนิมิตหมายแสดงที่ตั้งกรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๓๒๕ มีลักษณะเป็นเสาไม้ชัยพฤกษ์ มีไม้แก่นจันทร์ประกับนอก สูง ๑๘๗ นิ้ว ลงรักปิดทอง ยอดเสาเป็นรูปบัวตูม ภายในกลวงเป็นช่องสำหรับบรรจุดวงชะตากรุงเทพมหานคร ต่อมาในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๔ ได้ทรงวินิจฉัยว่าควรมีการผูกดวงเมืองใหม่ เพื่อให้ประชาชนประสบความเจริญรุ่งเรืองประกอบกับเสาหลักเมืองเดิมที่สร้างไว้ในสมัยรัชกาลที่ ๑ ได้ชำรุดทรุดโทรมไปตามกาลเวลา จึงทรงสร้างพระหลักเมืองต้นใหม่ ในปี พ.ศ. ๒๓๙๕ ลักษณะเป็นเสาไม้สักเป็นแกนอยู่ภายในประกับด้วยไม้ชัยพฤกษ์ ยอดเม็ดทรงมัณฑ์ โดยมีทรงเสาอวบและเตี้ยกว่าเสาหลักเมืองต้นเดิม บรรจุแผ่นทองคำจารึก ดวงชะตากรุงเทพมหานคร
ศาลหลักเมืองกรุงเทพมหานคร นอกจากจะมีความสำคัญทางด้านประวัติศาสตร์แล้ว ยังเป็นสถานที่อันศักดิ์สิทธิ์ที่ประชาชนชาวไทยสักการบูชาเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิต ในแต่ละวันจะมีผู้คนหลั่งไหลมากราบไหว้บูชาองค์พระหลักเมืองและเทพารักษ์ทั้ง ๕ องค์ ได้แก่ พระเสื้อเมือง พระทรงเมือง พระกาฬไชยศรี เจ้าพ่อเจตคุปต์ และเจ้าพ่อหอกลอง ที่สถิตอยู่ในศาลหลักเมืองแห่งนี้อย่างสม่ำเสมอ
นอกจากนี้ ยังมีหอพระ ที่ประดิษฐานพุทธรูปประจำวันเกิดให้ประชาชนทำบุญและให้บริการเครื่องบวงสรวงสังเวยสำหรับการสักการบูชาต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่สถิตอยู่ในศาลหลักเมือง รวมทั้งเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชนทั่วประเทศ
ในปัจจุบัน สำนักงานกิจการศาลหลักเมือง อยู่ในความดูแลขององค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยมีฐานะเป็นหน่วยงานกิจการพิเศษหน่วยหนึ่งขององค์การฯ มีหน้าที่ดูแลศาลหลักเมือง รวมทั้งอาคาร และบริเวณอันเป็นสถานที่สำคัญของชาติ การบูรณะปฏิสังขรณ์ ดำเนินกิจการเพื่อให้บริการแก่ประชาชนที่มาสักการบูชา สำหรับเงินที่ได้รับจากผู้มีจิตศรัทธาบริจาคถวายศาลหลักเมืองนั้น องค์การฯ ได้ใช้เป็นทุนปฏิสังขรณ์ศาลหลักเมือง และนำไปสมทบงบประมาณขององค์การฯ เพื่อให้การสงเคราะห์แก่ ทหารผ่านศึก ครอบครัวทหารผ่านศึก และทหารนอกประจำการ ตลอดจนร่วมการสาธารณกุศลอื่น ๆ โดยเปิดให้ประชาชนทั่วไปเข้าสักการะองค์พระหลักเมืองทุกวัน ในเวลา ๐๖.๐๐ – ๑๘.๐๐ น.

ไม่มีความคิดเห็น: