PR

@@ในความเคลื่อนไหวของสถานการณ์ที่ปรากฎเป็น"ข่าว"และ"ไม่เป็นข่าว"พยายามสแกนย่นย่อมานำเสนอและเป็นไว้เป็นฐานข้อมูลสังเคราะห์สถานการณ์ ที่นี่ "ข่าวที่ไม่เป็นข่าว"

วันพฤหัสบดีที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2559

กลุ่มหมอรักประชาธิปไตย ออกแถลงการณ์ไม่รับนายกฯ ที่ไม่ได้มาจากเลือกตั้ง

กลุ่มหมอรักประชาธิปไตย ออกแถลงการณ์ไม่รับนายกฯ ที่ไม่ได้มาจากเลือกตั้ง เรียกร้องต่างชาติเป็นคนกลางช่วยแก้ความขัดแย้ง
 
กลุ่มเพื่อนสาธารณสุขเพื่อประชาธิปไตยอันประกอบด้วยแพทย์ เภสัชกร ทันตแพทย์ พยาบาลและวิชาชีพสาธารณสุขด้านอื่นๆ จำนวนกว่า 1,200 คนทั่วประเทศ มีความรู้สึกห่วงใยต่อสถานการณ์ของประเทศที่ยังมีความขัดแย้งกันอย่างสูงตลอด 6-7 เดือนที่ผ่านมา ยังไม่มีแนวโน้มว่าจะสงบลง ทั้งยังอาจจะเกิดความรุนแรงมากยิ่งขึ้นในอนาคต มีแถลงการณ์ต่อสถานการณ์ของประเทศดังนี้
 

ไม่มีความคิดเห็น: