PR

@@ในความเคลื่อนไหวของสถานการณ์ที่ปรากฎเป็น"ข่าว"และ"ไม่เป็นข่าว"พยายามสแกนย่นย่อมานำเสนอและเป็นไว้เป็นฐานข้อมูลสังเคราะห์สถานการณ์ ที่นี่ "ข่าวที่ไม่เป็นข่าว"

วันอังคารที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2559

กกต.เปิดตัวแอพฯฉลาดรู้ประชามติ ช่องทางเข้าถึงร่างรธน.

กกต.เปิดตัวแอพฯฉลาดรู้ประชามติ ช่องทางเข้าถึงร่างรธน.

S__9896006
สำนักงาน กกต. 16 พ.ค.-เปิดตัวแอพฯ ฉลาดรู้ประชามติ อำนวยความสะดวกให้ผู้มีสิทธิออกเสียงประชามติหาข้อมูลร่าง รธน. สมาร์ทโฟนทั้ง iOS – Android ดาวน์โหลดได้ฟรีตั้งแต่วันนี้
นายสมชัย ศรีสุทธิยากร กรรมการการเลือกตั้ง(กกต.) ด้านบริหารงานเลือกตั้ง  แถลงข่าวเปิดตัวแอปพลิเคชั่น ฉลาดรู้ประชามติ และสาธิตกระบวนการลงคะแนนและนับคะแนนออกเสียงประชาติ  เพื่อเตรียมความพร้อมการจัดการออกเสียงประชามติ  ซึ่งมีนายอภิชาต สุขัคคานนท์ กรรมการร่างรัฐธรรมนูญ(กรธ.) อดีตประธานกกต. และนายประพันธ์ นัยโกวิท กรรมการร่างรัฐธรรมนูญ(กรธ.)  อดีตกกต.ด้านกิจการบริหารงานเลือกตั้งร่วมการเปิดตัวในครั้งนี้ด้วยงาน
นายสมชัย กล่าวว่า แอพพลิเคชั่น ฉลาดรู้ประชามติ จัดทำขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวกให้ผู้มีสิทธิออกเสียงประชามติสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับเนื้อหาสาระของร่างรัฐธรรมนูญทั้งรูปแบบตัวหนังสือและอินโฟกราฟฟิก กระบวนการออกเสียงประชามติ ความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการออกเสียงประชามติ  โดยผู้ที่มีโทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟน ทั้งระบบ iOS และ Android สามารถดาวน์โหลดได้ฟรีตั้งแต่วันนี้(16 พ.ค.)เป็นต้นไป  รวมถึงสามารถสแกนคิวอาร์โค้ดในแอพพลิเคชั่นไลน์ได้ด้วย ทั้งนี้ หากผู้ใช้แอพพลิเคชั่นอ่านเนื้อหา 8 บทสาระหลักของร่างรัฐธรรมนูญได้ครบทั้งหมด  ระบบจะประกาศนียบัตรแสดงความชื่นชมด้วย
“แอพพลิเคชั่น ฉลาดรู้ประชามติ ยังสามารถเชื่อมโยงไปยังแอพพลิเคชั่น ดาวเหนือที่เป็นแอพฯ สำหรับนำทางผู้มีสิทธิออกเสียงไปยังหน่วยออกเสียงที่ตัวเองมีสิทธิออกเสียงประชามติ และแอพฯ ตาสับปะรด แอพฯ สำหรับแจ้งเหตุทุจริตการออกเสียงประชามติ ที่กกต.เปิดตัวไปก่อนหน้านี้  รวมถึงยังเชื่อมโยงไปยังระบบการลงคะแนนใช้สิทธิออกเสียงนอกเขตจังหวัด หากผู้ใช้มีความประสงค์สามารถลงทะเบียนแจ้งใช้สิทธิออกเสียงนอกเขตได้เช่นกัน เชื่อว่าแอพฯ ดังกล่าวจะช่วยให้ประชาชนสามารถเข้าถึงร่างรัฐธรรมนูญและกระบวนการออกเสียงประชามติ”  นายสมชัย  กล่าว
S__9896005ผู้สื่อข่าวรายงานว่า กกต.ได้จัดหน่วยสาธิตการลงคะแนนออกเสียงประชามติ ทั้งหน่วยปกติและหน่วยสำหรับผู้พิการ  ทุพพลภาพและผู้สูงอายุ ซึ่งเป็นโมบายยูนิต หากคนกลุ่มนี้รวมตัวกันตั้งแต่ 100 คนขึ้นไป และแจ้งมายังกกต. จะจัดตั้งหน่วยออกเสียงพิเศษดังกล่าวขึ้นและจัดเครื่องมืออำนวยความสะดวกในการใช้สิทธิทั้งเครื่องมืออ่านบัตรประชาชนแบบสมาร์ทการ์ดหรือการ์ดรีดเดอร์ คูหาที่รองรับรถวีลแชร์ อุปกรณ์ช่วยเดิน แว่นขยาย เป็นต้น อีกทั้งผู้มีสิทธิสามารถให้คนที่ไว้วางใจ หรือให้กรรมการประจำหน่วยช่วยทำเครื่องหมายออกเสียงตามความประสงค์ของผู้ออกเสียงได้ด้วย รวมทั้งจัดแสดงลักษณะบัตรดี บัตรเสีย และสาธิตการขานนับคะแนนออกเสียง หากเขียนข้อความในบัตรออกเสียงไม่ว่าจะส่วนใดของบัตร หรือไม่ทำเครื่องหมายลงคะแนนในบัตรทั้งสองประเด็นหรือทำสัญลักษณ์อื่น ๆ บนบัตร จะถือว่าเป็นบัตรเสียทั้งฉบับ
ทั้งนี้  ภายหลังเปิดตัวแอพพลิเคชั่นดังกล่าว นายสมชัย ปฏิเสธที่จะตอบคำถามกรณีเครือข่ายนักวิชาการยื่นเรื่องให้ผู้ตรวจการแผ่นดินส่งศาลรัฐธรรมนูญตีความพ.ร.บ.ประชามติ   ว่า พูดไปก็จะถูกว่าอีกเพราะไม่ใช่มติของกกต. อย่างไรก็ตาม ในช่วงบ่าย นายสมชัยจะไปพบนายเสรี สุวรรณภานนท์ ประธานกรรมาธิการสภาขับเคลื่อนการปฏิรูป ด้านการเมือง ที่รัฐสภา .-สำนักข่าวไทย

ไม่มีความคิดเห็น: