PR

@@ในความเคลื่อนไหวของสถานการณ์ที่ปรากฎเป็น"ข่าว"และ"ไม่เป็นข่าว"พยายามสแกนย่นย่อมานำเสนอและเป็นไว้เป็นฐานข้อมูลสังเคราะห์สถานการณ์ ที่นี่ "ข่าวที่ไม่เป็นข่าว"

วันศุกร์ที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2559

คสช. เผยผลปราบมาเฟีย ทั่วประเทศ แจง ปราบผู้มีอิทธิพล ตามการข่าว-ปชช.ร้องเรียน


คสช. เผยผลปราบมาเฟีย ทั่วประเทศ แจง ปราบผู้มีอิทธิพล ตามการข่าว-ปชช.ร้องเรียน ยันทหาร-ตำรวจ ตรวจสอบรอบคอบแล้ว เดินหน้าปฏิบัติการร่วม 3 ฝ่าย ทหาร ตำรวจ ปกครอง กวาดล้างผู้มีอิทธิพล อาชญากรรม สิ่งผิดกฎหมาย ดูแลสุจริตชนให้ดำเนินชีวิตได้อย่างมีความสุข ไม่ตกอยู่ภายใต้อิทธิพล
พันเอกหญิง ศิริจันทร์ งาทอง รองโฆษก คสช. กล่าวว่า คสช.ยังคงเดินหน้างานรักษาความสงบเรียบร้อย จัดระเบียบสังคม และป้องปรามอาชญากรรมและสิ่งผิดกฎหมายอย่างต่อเนื่อง
ขณะนี้ได้เข้มงวดในการปราบปรามผู้มีอิทธิพล โดยเป็นการทำงานร่วมกันของฝ่ายความมั่นคง ทหาร ตำรวจ และฝ่ายปกครอง ตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 13/2559เรื่อง “การป้องกันและปราบปรามการกระทำผิดบางประการที่เป็นภยันตรายต่อความสงบเรียบร้อยหรือบ่อนทำลายระบบเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ”
โดยได้ปฏิบัติการกวาดล้างผู้มีอิทธิพลมาแล้วในหลายพื้นที่ เช่น จังหวัดนครปฐม สระแก้ว ลำพูน
สำหรับในช่วง 9-12พฤษภาคม 2559 ที่ผ่านมากองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยกองทัพภาค ได้จัดกำลังร่วม 3 ฝ่ายกวาดล้างอาชญากรรมและสิ่งผิดกฎหมาย ตามแนวทางดังกล่าวในหลายพื้นที่ ได้แก่
กองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยกองทัพภาคที่ 1
เข้าปฏิบัติการ 7 ครั้ง ในพื้นที่ 5 อำเภอ ใน จ.กาญจนบุรี และ อ.แหลมงอบ จ.ตราด จับผู้ต้องหาได้ 8คน ยึดยาบ้า ยาไอซ์ อาวุธปืน ไม้ผิดกฎหมายได้จำนวนหนึ่ง
กองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยกองทัพภาคที่ 2 เข้าปฏิบัติการ 7 ครั้ง ในอำเภอ อ.สว่างแดนดิน อ.คำตากล้า
จ.สกลนคร, อ.หนองสูง อ.เมือง จ.มหาสารคาม, อ.ท่าลี่ จ.เลย, อ.นากลาง จ.หนองบัวลำภู, และ อ.บึงโขงหลง จ.บึงกาฬ จับผู้ต้องหาได้ 7 คน ของกลางเป็นยาบ้า ไม้พะยูงและไม้หวงห้ามอื่นๆ จำนวนหนึ่ง
กองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยกองทัพภาคที่ 3 เข้าปฏิบัติการในพื้นที่ จ.เชียงใหม่ จับกุมผู้ต้องหาได้ 2 คน และยาบ้าจำนวนหนึ่ง
กองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยกองทัพภาคที่ 4 เข้าปฏิบัติการกวาดล้างอาชญากรรมและสิ่งผิดกฎหมาย 5ครั้ง ใน อ.เมือง อ.โมถ่าย และ อ.บ้านนาสาร จ.สุราษฎร์ธานี และ อ.เมือง จ.พัทลุง จับผู้ต้องหา 4 คน ยึดพืชกระท่อมและอาวุธปืน พร้อมเครื่องกระสุนได้จำนวนหนึ่ง
และล่าสุด เมื่อ 12พฤษภาคม 2559
กองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยกองทัพภาคที่ 1 ร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ เข้ากวาดล้างอาชญากรรมและสิ่งผิดกฎหมายใน จ.สมุทรปราการ ยึดอาวุธปืน และเครื่องกระสุนได้จำนวนหนึ่งตามที่ปรากฏเป็นข่าว
ซึ่งของกลางและผู้ต้องหาที่ยึดได้จากปฏิบัติการกวาดล้างผู้มีอิทธิพล เจ้าหน้าที่ได้ส่งดำเนินคดีตามกฎหมาย พร้อมกับจะนำข้อมูลไปขยายผลในงานด้านความมั่นคงต่อไป
"คสช.ขอเรียนว่า ปฏิบัติการตรวจค้นในพื้นที่ต่างๆ ดังกล่าว เป็นการทำงานร่วมกันของเจ้าหน้าที่ทหาร ตำรวจและฝ่ายปกครอง ซึ่งปฏิบัติมาอย่างต่อเนื่อง ภายใต้ข้อมูลที่ได้ผ่านการกลั่นกรองอย่างรอบด้าน โดยเจ้าหน้าที่ด้านความมั่นคง และส่วนหนึ่งเป็นข้อมูลที่ได้รับจากการร้องเรียนของประชาชนที่เดือดร้อน ที่ถูกข่มขู่ และที่ได้รับผลกระทบจากพฤติการณ์ของ
ผู้มีอิทธิพล "
ทั้งนี้ คสช. มุ่งหวังให้ปฏิบัติการนี้สร้างความปลอดภัยและดูแลสิทธิเสรีภาพของประชาชนผู้บริสุทธิ์ให้สามารถดำเนินชีวิตได้อย่างมีความสุข ไม่ถูกเอารัดเอาเปรียบ หรือถูกกดดันจากผู้มีอิทธิพลใดๆ และที่ผ่านมาปฏิบัติการดังกล่าวได้รับการตอบรับที่ดีจากสุจริตชน ซึ่ง คสช.
โดยกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยจะยังคงเดินหน้าปราบปรามผู้มีอิทธิพลและสิ่งผิดกฎหมายในทุกพื้นที่อย่างต่อเนื่องต่อไป

ไม่มีความคิดเห็น: