PR

@@ในความเคลื่อนไหวของสถานการณ์ที่ปรากฎเป็น"ข่าว"และ"ไม่เป็นข่าว"พยายามสแกนย่นย่อมานำเสนอและเป็นไว้เป็นฐานข้อมูลสังเคราะห์สถานการณ์ ที่นี่ "ข่าวที่ไม่เป็นข่าว"

วันศุกร์ที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2559

กิจกรรม24มิ.ย.

24 มิถุนา 2475: รำลึกวันแห่งการเปลี่ยนแปลงการปกครอง
เช้าตรู่วันนี้ 24 มิ.ย. อันเป็นวันครบรอบเหตุการณ์การเปลี่ยนแปลงการปกครองเมื่อปี 2475 ประชาชนจำนวนหนึ่งเดินทางไปทำความสะอาดหมุดคณะราษฎรอันเป็นสัญญลักษณ์ของคณะผู้ก่อการ ในระหว่างนั้นเกิดความวุ่นวายเล็กน้อย เมื่อเจ้าหน้าที่ตำรวจเข้าควบคุมตัวชายรายหนึ่งที่แสดงอาการไม่เห็นด้วยกับการทำกิจกรรมดังกล่าว หลังจากนั้นเจ้าหน้าที่ยังเข้าควบคุมตัวนายสิรวิชญ์ เสรีธิวัฒน์ หรือจ่านิว ไม่ให้ร่วมกิจกรรมด้วย
อย่างไรก็ตาม เจ้าหน้าที่ได้ปล่อยตัวนายสิรวิชญ์ และอนุญาตให้ทำกิจกรรมในเวลาต่อมา
นายสิรวิชญ์และผู้เข้าร่วมทำกิจกรรมแถลงว่า คณะราษฎรได้เปลี่ยนแปลงการปกครองมาสู่ระบอบประชาธิปไตยเมื่อ 84 ปีที่แล้ว แต่ปัจจุบันประชาชนยังคงต้องต่อสู้ เรียกร้องประชาธิปไตยและเสรีภาพ แม้ว่าเหตุการณ์การเปลี่ยนแปลงเมื่อวันที่ 24 มิ.ย. 2475 จะเกิดจากน้ำมือของคณะทหารและข้าราชการบางส่วน แต่มาวันนี้ ประชาธิปไตยได้หยั่งรากลึกไปถึงประชาชนแล้ว
หมุดคณะราษฎรถูกลงบริเวณข้างลานพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5 ช่วงย่ำรุ่งของวันที่ 24 มิ.ย. 2475 เป็นสถานที่ที่คณะราษฎรประกาศเปลี่ยนแปลงการปกครองจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ มาสู่ระบอบประชาธิปไตย ที่หมุดมีจารึกข้อความว่า “ณ ที่นี้ คณะราษฎรได้ก่อกำเนิดรัฐธรรมนูญ เพื่อความเจริญของชาติ ๒๔ มิถุนายน ๒๔๗๕ เวลาย่ำรุ่ง”

ไม่มีความคิดเห็น: