PR

@@ในความเคลื่อนไหวของสถานการณ์ที่ปรากฎเป็น"ข่าว"และ"ไม่เป็นข่าว"พยายามสแกนย่นย่อมานำเสนอและเป็นไว้เป็นฐานข้อมูลสังเคราะห์สถานการณ์ ที่นี่ "ข่าวที่ไม่เป็นข่าว"

วันศุกร์ที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2559

ความกังวลจากสำนังานข้าหลวงใหญ่กรณีการจับกุมนักกิจกรรมรณรงค์ประชามติในไทย

สำนักงานข้าหลวงใหญ่เพื่อสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้แสดงความกังวล กรณีการจับกุมนักกิจกรรมรณรงค์ประชามติ
*****************************************************************
‪#‎NEWSROOM‬ ‪#‎TV24‬ สำนักงานข้าหลวงใหญ่เพื่อสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มีความกังวลต่อการจับกุมนักกิจกรรม 13 คนจากการไม่ปฏิบัติตามคำสั่งทหารที่ห้ามการชุมนุมทางการเมืองมากกว่าห้าคนขึ้นไป เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2559 นักกิจกรรมจำนวนสิบสามคนถูกจับกุมย่านอุตสาหกรรมบางพลีในจังหวัดสมุทรปราการ ในจำนวนนี้แปดคนเป็นนักศึกษาที่มีความเชื่อมโยงกับขบวนการประชาธิปไตยใหม่ อีกสามคนเป็นนักกิจกรรมด้านสิทธิแรงงาน พวกเขาถูกจับกุมจากการเผยแพร่ใบปลิวที่เกี่ยวข้องกับการทำประชามติร่างรัฐธรรมนูญที่จะเกิดขึ้นเร็วๆ นี้ นักกิจกรรมแปดคนกำลังถูกส่งตัวไปขึ้นศาลทหารในขณะที่ห้าคนได้รับการประกันตัว
ในวันที่ 24 มิถุนายน นักศึกษาจำนวนเจ็ดคนถูกจับกุมที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และกำลังถูกควบคุมตัวจากการจัดกิจกรรมเกี่ยวข้องกับการทำประชามติ ภายใต้พระราชบัญญัติประชามติ การรณรงค์สนับสนุนหรือต่อต้านร่างรัฐธรรมนูญเป็นเรื่องต้องห้าม
เมื่อต้นเดือนที่ผ่านมา นายซาอิด ราอัด อัล ฮุสเซน ข้าหลวงใหญ่เพื่อสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ ได้ย้ำข้อเรียกร้องที่เขามีก่อนหน้านี้ให้มี “การถกเถียงสาธารณะอย่างเสรี เท่าเทียมและหลากหลายในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับร่างรัฐธรรมนูญ” นอกจากนี้ นายซาอิด ยังเสริมว่า ประชาชนชาวไทยมีสิทธิในการถกแถลง และการวิพากษ์วิจารณ์ รวมถึงการตัดสินใจเกี่ยวกับเรื่องภายในประเทศของพวกเขาด้วย
สำนักงานข้าหลวงใหญ่ฯ ประจำภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มีความห่วงใยในการใช้กำลังเจ้าหน้าที่อย่างไม่มีความเหมาะสมในการจับกุมนักกิจกรรมในวันที่ 23 และ 24 มิถุนายน ในกรณีหนึ่งนักกิจกรรมจากขบวนการประชาธิปไตยใหม่ถูกบีบคอโดยเจ้าหน้าที่ระหว่างการจับกุม
สำนักงานข้าหลวงใหญ่ฯ เรียกร้องให้มีปล่อยตัวนักกิจกรรมที่ถูกจับกุมทั้งสองกรณีโดยผลันโดยไม่มีการตั้งข้อหากับพวกเขา

ไม่มีความคิดเห็น: