สำหรับคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาตินั้นถือว่าเป็น 1 ใน 5 เสาหลักของสหประชาชาติ มีหน้าที่โดยตรงเรื่องการรักษาสันติภาพและความมั่นคงระหว่างประเทศ ก่อตั้งขึ้นตั้งแต่ปี 2488 หรือก่อตั้งขึ้นพร้อมกับสหประชาชาติ มีสมาชิก 2 ประเภท ได้แก่ 1.สมาชิกถาวร 5 ประเทศได้แก่ สหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร รัสเซีย จีน และฝรั่งเศส 2.สมาชิกไม่ถาวรอีก 10 ประเทศ ซึ่งมาจากการเลือกตั้งของประเทศสมาชิกสหประชาชาติทั้ง 193 ประเทศ มีวาระ 2 ปี แบ่งการคัดเลือกเป็นตัวแทนของแต่ละทวีป
unsc1
ในปี 2559 นี้ไทยได้ลงสมัครรับเลือกตั้งในฐานะตัวแทนจากภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก โดยมีคู่แข่งเพียง 1 ประเทศ คือ คาซัคสถาน โดยประเทศที่ได้รับการเลือกตั้งจะต้องได้รับคะแนนมากกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนประเทศสมาชิก 193 ประเทศ การเลือกตั้งในรอบแรกนั้นปรากฏว่าคาซัคสถานชนะไทยด้วยคะแนนเสียง 113 ต่อ 77 คะแนน ซึ่งไม่ถึง 2 ใน 3 ทำให้ต้องมีการลงคะแนนกันอีกรอบ ผลปรากฏว่าคาซัคสถานสามารถเอาชนะไทยได้อีกครั้งด้วยคะแนนเสียง 138 ต่อ 55 คะแนน
ซึ่งมีรายงานข่าวว่าชาติมหาอำนาจอย่างรัสเซีย และจีนต่างให้การสนับสนุนคาซัคสถาน ทำให้หลายประเทศต่างเทคะแนนสนับสนุนคาซัคสถาน
153847-kazhakstan
แม้คาซัคสถานจะเพิ่งได้รับการเลือกตั้งเป็นครั้งแรก นับตั้งแต่มีการก่อตั้งประเทศในปี 2534 และเข้าเป็นสมาชิกสหประชาชาติในปี 2535 หากแต่ได้รับเสียงสนับสนุนในเวทีระดับโลกมากกว่าประเทศไทยซึ่งเป็นสมาชิกมาตั้งแต่ปี 2489 ส่วนหนึ่งอาจเป็นเพราะประเทศคาซัคสถานมีการปกครองในระบอบประชาธิปไตย และมีเสถียรภาพทางการเมืองสูง ในขณะที่ประเทศไทยนั้นอยู่ในภาวะการเมืองที่ไม่ปกติ และอยู่ภายใต้การปกครองของรัฐบาลทหาร
ในอดีตประเทศไทยเคยได้รับการเลือกตั้งให้เป็นสมาชิกไม่ถาวรของคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติเพียง 1 ครั้งเท่านั้น ในปี 2528 – 2529 ซึ่งเป็นช่วงการบริหารงานของรัฐบาลพล.อ.เปรม ติณสูลานนท์ ซึ่งแม้พล.อ.เปรม จะไม่ได้มาจากการเลือกตั้ง แต่รัฐสภาและรัฐบาลของไทยในวันนั้นมาจากการเลือกตั้งของประชาชน ไม่ใช่การรัฐประหารยึดอำนาจ
2311054860922
โดยหากเปรียบเทียบกับประเทศเพื่อนบ้านแล้ว มาเลเซีย และอินโดนีเซียต่างเคยได้รับการเลือกตั้งมาแล้วถึง 3 สมัย นี่คือสิ่งที่บ่งบอกถึงเสถียรภาพทางการเมือง และความน่าเชื่อถือของประเทศไทยบนเวทีโลก ว่าได้รับการยอมรับมากน้อยแค่ไหน
EyWwB5WU57MYnKOuhzAmJAPlhwbqHjIdaQdmnvfV6xFdc2SqIQvcQ5
การที่ไทยพ่ายแพ้การเลือกตั้งในเวทีสหประชาชาติเช่นนี้ ย่อมแสดงให้เห็นว่าประเทศมหาอำนาจอย่างสหรัฐอเมริกา  ประเทศในกลุ่มสหภาพยุโรป หรือแม้แต่ชาติที่ไทยมองว่าเป็นมหามิตรในยามไร้ประชาธิปไตยอย่างจีน และรัสเซีย ยังไม่ได้ให้การสนับสนุนไทยในเวทีการเมืองสำคัญเช่นนี้เลย!!!
Reference