PR

@@ในความเคลื่อนไหวของสถานการณ์ที่ปรากฎเป็น"ข่าว"และ"ไม่เป็นข่าว"พยายามสแกนย่นย่อมานำเสนอและเป็นไว้เป็นฐานข้อมูลสังเคราะห์สถานการณ์ ที่นี่ "ข่าวที่ไม่เป็นข่าว"

วันอังคารที่ 29 สิงหาคม พ.ศ. 2560

ครม.ไฟเขียว 1 ต.ค.นี้ แจกเงินคนจน 2.4-3.6 พันบาท/ปี ผ่านบัตรคนจน

ครม.ไฟเขียว 1 ต.ค.นี้ แจกเงินคนจน 2.4-3.6 พันบาท/ปี ผ่านบัตรคนจน


น.ส.สุทธิรัตน์ รัตนโชติ อธิบดีกรมบัญชีกลาง เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) อนุมัติโครงการประชารัฐสวัสดิการ การช่วยเหลือผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ให้กับผู้ลงทะเบียนคนจนไว้กับกระทรวงการคลัง 11.67 ล้านคน เพื่อนำไปลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือน โดยให้วงเงินรายเดือนเพื่อซื้อสินค้าอุปโภคบริโภค สินค้าเพื่อการศึกษา วัตถุดิบเพื่อเกษตรกรรม จากร้านธงฟ้าประชารัฐ และร้านอื่นๆ ของกระทรวงพาณิชย์ วงเงิน 41,940 ล้านบาท
ดังนี้ ผู้มีรายได้มากกว่า 30,000-100,000 บาท/ปี ได้รับวงเงินผ่านบัตร 200 บาท/เดือน หรือ 2,400 บาท/ปี ผู้มีรายได้ต่ำกว่า 30,000 บาท/ปี ได้รับวงเงินผ่านบัตร 300 บาท/เดือน หรือ 3,600 บาท/ปี และ วงเงินส่วนลดค่าซื้อก๊าซหุงต้ม จากร้านค้ากระทรวงพลังงาน 45 บาท/คน/3เดือน และยังช่วยเหลือลดค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ค่าโดยสารรถเมล์/รถไฟฟ้า 500 บาท/เดือน วงเงินค่าโดยสารรถ บขส. 500 บาท/เดือน และ วงเงินค่าโดยสารรถไฟ 500 บาท/เดือน และหากใช้ไม่หมด ไม่สามารถสะสมได้

ไม่มีความคิดเห็น: