PR

@@ในความเคลื่อนไหวของสถานการณ์ที่ปรากฎเป็น"ข่าว"และ"ไม่เป็นข่าว"พยายามสแกนย่นย่อมานำเสนอและเป็นไว้เป็นฐานข้อมูลสังเคราะห์สถานการณ์ ที่นี่ "ข่าวที่ไม่เป็นข่าว"

วันศุกร์ที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2560

ประชาธิปัตย์ บนทาง 2 แพร่ง จะเลือก “สุเทพ” หรือ “อภิสิทธิ์”

ประชาธิปัตย์ บนทาง 2 แพร่ง จะเลือก “สุเทพ” หรือ “อภิสิทธิ์”


พลันที่มีเสียง “เปรย” จาก นายสุเทพ เทือกสุบรรณ ว่าอาจจำเป็นต้องจัดตั้งพรรคการเมือง

ก็มี “ท่าที” จาก “พรรคประชาธิปัตย์”

แม้จะเสมอเป็นเพียง “ท่าที” ในเชิงตั้งเป็น “คำถาม”และสะ ท้อนความรู้สึกไม่แน่ใจเท่าใดนัก

แต่เมื่อเป็นคำถามจาก นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ จึงสำคัญ

ความไม่แน่ใจของ นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ เป็นความไม่แน่ใจว่า นายสุเทพ เทือกสุบรรณ จะจัดตั้งพรรคการเมืองขึ้นจริง หรือไม่

เป็นความไม่แน่ใจเพราะว่าจะเป็นการจัดตั้งพรรคเพื่อสนับ สนุน พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา เป็นนายกรัฐมนตรี

ประเด็นหลังนี้แหลมคมและสำคัญ

ความจริงแล้ว ท่าทีที่ นายสุเทพ เทือกสุบรรณ เชียร์และสนับสนุน พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา มิได้เป็นเรื่องใหม่

ก่อน “รัฐประหาร”ก็เป็นเช่นนี้

หลัง “รัฐประหาร” เมื่อเดือนพฤษภาคม 2557 ยิ่งมีความเด่นชัด เป็นรูปธรรม

ถึงกับระบุว่า “เป็นรัฐบาลของพวกเรา”

เตือนมวลชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งชาวสวนยางพาราว่าไม่ควรออกมาเคลื่อนไหว เรียกร้อง

“ให้อดทนเพราะเป็นรัฐบาลของพวกเรา”

แต่การที่ นายสุเทพ เทือกสุบรรณ จะถึงกับจัดตั้งพรรคการ เมืองขึ้นมาเพื่อรองรับการสืบทอดอำนาจของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา เป็นเรื่องละเอียดอ่อนอย่างเป็นพิเศษ

เมื่อมองจากพรรคประชาธิปัตย์ เมื่อมองจาก นายอภิสิทธิ์ เวชชาชี่วะ

การเน้นในเรื่องการจัดตั้งพรรคของ นายสุเทพ เทือกสุบรรณ จาก นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ จึงสำคัญ
สำคัญกับ พรรคประชาธิปัตย์

สำคัญกับ นายสุเทพ เทือกสุบรรณ และมวลชนของ นายสุเทพ เทือกสุบรรณ ไม่ว่าจะอยู่ในกปปส. ไม่ว่าจะอยู่ในพรรคประ ชาธิปัตย์ก็ตาม

นี่จึงเป็นอีกทางเลือก 1 ในทางการเมือง

เป็นทางเลือกที่”พรรคประชาธิปัตย์” ต้องคิดหนัก

ไม่มีความคิดเห็น: