PR

@@ในความเคลื่อนไหวของสถานการณ์ที่ปรากฎเป็น"ข่าว"และ"ไม่เป็นข่าว"พยายามสแกนย่นย่อมานำเสนอและเป็นไว้เป็นฐานข้อมูลสังเคราะห์สถานการณ์ ที่นี่ "ข่าวที่ไม่เป็นข่าว"

วันศุกร์ที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2560

นายกฯออกคำสั่งใหม่ "พ.ต.ท.พงศ์พร"

นายกฯออกคำสั่งใหม่ แก้ให้ พ.ต.ท.พงศ์พร ไปนั่งที่ใหม่ ช่วย จิระชัย และ ออมสิน ไม่ให้หน้าแตก โดยยังครองตำแหน่ง ผอ. สำนักพุทธ รับเงินเดือนสังกัดเดิม จนกว่าจะมีพระบรมราชโองการ แต่ต้องลงไปทำงานภาคใต้ตามคำสั่งไม่มีความคิดเห็น: