PR

@@ในความเคลื่อนไหวของสถานการณ์ที่ปรากฎเป็น"ข่าว"และ"ไม่เป็นข่าว"พยายามสแกนย่นย่อมานำเสนอและเป็นไว้เป็นฐานข้อมูลสังเคราะห์สถานการณ์ ที่นี่ "ข่าวที่ไม่เป็นข่าว"

วันอังคารที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2560

"ขบวนการฮุบที่ดินป่าชุมชนห้วยเม็ก"

Land Watch THAI จับตาปัญหาที่ดิน
5 ชม.
"ขบวนการฮุบที่ดินป่าชุมชนห้วยเม็ก"

2555 จากการกล่าวอ้างของนายก อบต.บ้านดง อ.อุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น ต่อกรณีดังกล่าว เปิดเผยว่า บริษัท เคทีดี พร๊อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด เข้ามาซื้อที่ดินสร้างโรงงานกว่า 500 ไร่ เข้าพบผู้นำชุมชนเพื่อขอความเห็นชอบ ทางผู้นำชุมชนเห็นด้วย จึงอนุญาตให้ทำการก่อสร้างโรงงานได้
..............................
2558 เมื่อการอนุญาตผ่านหมด มีการลงมือก่อสร้างโรงงาน ส่วนพื้นที่สาธารณประโยชน์ห้วยเม็ก ซึ่งเป็นป่าชุมชน ทางบริษัทได้ยื่นเรื่องขอเช่าในเนื้อที่กว่า 31 ไร่ เพื่อใช้เป็นที่กับเก็บน้ำสำหรับโรงงานน้ำดื่มและเครื่องดื่ม มีการเรียกประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อพิจารณา ทุกอย่างผ่านหมด พร้อมทั้งทำประชาพิจารณ์ซ้ำเมื่อครั้งขออนุญาตสร้างโรงงาน ชาวบ้านเห็นชอบ(ตามคำกล่าวอ้างของนายก อบต.บ้านดง)
................................
ปี 2559 เมื่อขั้นตอนต่างๆในระดับตำบลเสร็จสมบูรณ์ และส่งเรื่องไปตามลำดับระดับอำเภอ ระดับจังหวัด ทาง อบต.มีหน้าที่จัดเก็บค่าเช่าเป็นไร่ละ 1,000 บาทต่อปี ซึ่งทางบริษัทได้จ่ายค่าเช่าที่ดินให้ อบต.มาแล้วตั้งแต่ปี 2559 เป็นเงิน 32,000 บาทต่อปี
.................................
ปี 2560 จากการตรวจสอบ เป็นที่แน่นอนแล้วว่า “พื้นที่ป่าชุมชนห้วยเม็กแห้งแล้ง ไม่มีแหล่งน้ำธรรมชาติ ราษฎรไม่ได้ใช้ประโยชน์ร่วมกัน และไม่ได้เป็นพื้นที่รองรับน้ำในฤดูฝนแต่อย่างใด” ตามคำอ้างในหนังสือขออนุมัติที่พล.อ.อนุพงษ์เซ็นต์นั้นไม่เป็นความจริง เพราะจากการลงพื้นที่ของนอกจากจะเป็นพื้นที่ป่าอุดมสมบูรณ์แล้วนั้น ยังเป็นทางเดินของน้ำ(Flood Way) อีกด้วย และเป็นที่ที่ชาวบ้านในพื้นที่ยังใช้ประโยชน์อยู่
.................................
เพียงแค่ 1 ปี ในการซื้อที่ดินจำนวนกว่า 500 ไร่ ล้อมรอบที่ดินป่าชุมชนห้วยเม็ก
เพียงแค่ 3 ปี กระบวนการทางกฎหมายเสร็จหมด ไม่มีการออกมาต้านตามคำกล่าวอ้าง
เพียงแค่ 4 ปี มีการอนุมัติให้ใช้ที่ดินป่าชุมชน และรัฐได้ประโยชน์จากค่าเช่าเพียง 32,000 บาทต่อปี(แต่ผลกำไรบริษัทเช่าจำนวนมหาศาล)
และเพียงแค่เท่านี้ปีจริงๆที่เอกชนก็ฮุบที่ดินของรัฐได้แล้ว
.................................
เราอยู่ในยุคที่รัฐบาลบอกเข้ามาปฏิรูปประเทศ เราอยู่ในยุคที่รัฐบาลเข้ามาแก้ปัญหาทุจริตคอร์รัปชั่น และการเอื้อประโยชน์ให้พวกพ้อง เราอยู่ในยุคที่รัฐบาลปากบอกต้องการอนุรักษ์ป่าถึงกับออกนโยบายทวงคืนผืนป่า ไล่รื้อที่ชาวบ้านคนยากจนเดือดร้อนกันไปหมด แต่กลับยกที่ดินป่าให้เอกชนเช่าในราคาถูก….
อ่านเพิ่มเติม
https://www.thairath.co.th/content/1067060
https://www.isranews.org/isranews-n…/59415-news00_59415.html
http://bit.ly/2xmTXyG
http://bit.ly/2ffdNRT

ไม่มีความคิดเห็น: